Hãy tính khối lượng của những lượng chất...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy tính khối lượng của những lượn...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau:

a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,1 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O.

b) 0,5 mol phân tử N2; 0,1 mol phân tử Cl2; 3 mol phân tử O2.

c) 0,1 mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,8 mol H2SO4; 0,5 mol CuSO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mn = nm.mm = 0,5 x 14 = 7 gam;

mcl = ncl.mcl = 0,1 x 35,5 = 3,55 gam;

mo = no.mo = 3 x 16 = 48 gam.

mn2 = nn2 .vn2 =0,5 x (2 x 14) = 14 gam;

mcl2 =ncl2 .mcl2 =0,1 x (2 x 35, 5) = 7,1 gam;

mo2 =no2.mo2=3 x (2 x 16) = 96 gam;

mfe = nfe.mfe = 0,1 x 56 = 5,6 gam;

mcu = ncu.mcu = 2,15 x 64 = 137,6 gam;

mh2so4 =nh2so4.mh2so4 = 0,8 x (2 x 1 + 32 + 4 x 16) = 78,4 gam;

mcuso4 =ncuso4 .mcuso4 = 0,5 x (64 + 32 + 4 x 16) = 80 gam;

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP