hãy tính phân tử khối của các hợp...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử hãy tính phân tử khối của các hợ...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

hãy tính phân tử khối của các hợp chất sau : Al2O3 ; Al2(SO4)3 ; Fe(NO3)3 ; Na3PO4 ; Ca(H2PO4)2 ; Ba3(PO4)2 ; ZnSO4 ; AgCl ; NaBr.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

“Phân tử khối bằng tổng khối lượng của các nguyên tửu trong phân tử”

Al2O3 (M = 27.2 + 16.3 = 102 đvC )

Al2(SO4)3 (M = 342 đvC ) Fe(NO3)3 ( M = 242 đvC )

Na3PO4 (M = 164 đvC ) Ca(H2PO4)2 ( M = 234 đvC )

Ba3(PO4)2 (M = 601 đvC ) ZnSO4 ( M = 161 đvC )

AgCl (M = 143,5 đvC ) NaBr ( M = 103 đvC )

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP