Tỉ khối của khí B đói với oxi...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Tỉ khối của khí B đói với oxi là 0...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Tỉ khối của khí B đói với oxi là 0,5 và tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,125. Tìm phân tử khối của khí A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo đề: mb/32 = 0,5 → mb = 32 x 0,5 = 16

ma/mb =ma/16=2,125 → ma = 16 x 2,125 = 34

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP