Một halogen X có tỉ khối hơi đối...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Một halogen (X) có tỉ khối hơi đối...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Một halogen (X) có tỉ khối hơi đối với khí axetilen ( C2H2) bằng 2,731. Xác định tên gọi của halogen (X)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có

dx2/c2h2 = 2,731 → mx2/mc2h2 = 2,731 → mx2=71

nguyên tử khối của x là 71/2=35,5 đvc: clo (cl)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP