Tính hóa trị của các nguyên tố gạch...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Tính hóa trị của các nguyên tố gạc...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi hóa trị của fe trong fe2(so4)3 là x.

ta có x.2 = ii.3 x = 3

vậy fe có hóa trị iii

tương tự hóa trị của các nguyên tố gạch chân trong hợp chất lần lượt là cr(iii), na(i), ca(ii), n(iii), c(iv)

tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP