Hãy tính: a Khối lượng và thể tích...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy tính: a) Khối lượng và thể tíc...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy tính:

a) Khối lượng và thể tích của 0,25 mol khí SO2 đktc.

b) Số nguyên tử và thể tích của 10,65 gam khí Cl2 đktc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) 0,25 mol khí so2 có khối lượng là:

mso2=n x m =0,25 x 64 = 16 (gam)

0,25 mol khí so2 có thể tích là:

vso2 = n x 22,4 = 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít)

b) ta có : ncl2 = 10.65 / 71= 0,15(mol)

thể tích khí clo là : vcl2 = 0,15 x 22,4 = 3,36(lít)

số phần tử cl2 = 0,15 x 6.10^23 = 9.10^22 (phân tử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP