Có 100 gam khí oxi và 100 gam...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Có 100 gam khí oxi và 100 gam khí ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Có 100 gam khí oxi và 100 gam khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều đo ở 20ºC và 1atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này 24 lít. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng hóa học xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu lít?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số mol của oxi: no2 =100/2x16= 3,125 mol

thể tích của oxi ở 20ºc và 1atm là: vo2 =no2 .24= 3,125.24 = 75 lít

số mol của cacbon đioxit: nco2 =100/(12+2x16)=25/11 mol

thể tích của cacbon đioxit ở 20ºc và 1atm là:

vco2 =nco2 x 24=25/11 x24≈ 54,55 lít.

thể tích của hỗn hợp:

vhh=vo2 +vco=75+54,55=129,55 lít.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP