Một hợp chất X có thành phần phần...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Một hợp chất X có thành phần phần ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Một hợp chất X có thành phần phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố là : %S=40% và %O=60%

a) Hãy xác định công thức hóa học của X. Biết tỉ khối của X đối với khí oxi là 2,5.

b) Hãy tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong 24g hợp chất X

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP