Lưu huỳnh cháy trong không khí sinh ra...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Lưu huỳnh cháy trong không khí sin...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Lưu huỳnh cháy trong không khí sinh ra khí sunfurơ, theo phản ứng sau:

S + O2 −to→ SO2

Hãy cho biết:

a) Những chất tham gia và tạo thành trong phản ứng trên, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? Vì sao?

b) Thể tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2,5 mol nguyên tử lưu huỳnh.

c) Khí sunfurơ nặng hay nhẹ hơn không khí. Hãy giải thích.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

• s là đơn chất, vì chất này được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học là lưu huỳnh.

• o2 là đơn chất, vì chất này được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học là oxi.

• so2 là hợp chất, vì chất này được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học là lưu huỳnh và oxi.

b) theo phương trình hóa học : no2=ns=2,5 mol

thể tích khí oxi đktc cần dùng là: 2,5 x 22,4 = 56 (lít)

c) khí so2 nặng hơn không khí

giải thích : dso2/kk= mso2/mkk=64/29>1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP