Cần lấy bao nhiêu gam oxi để có...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Cần lấy bao nhiêu gam oxi để có số...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Cần lấy bao nhiêu gam oxi để có số phân tử bằng nửa số phân tử có trong 22g CO2 ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có

nco2 = 22/44 = 0,5 (mol)

theo đề bài, để có số phân tử o2 = 1/2 số phân tử co2

nghĩa là

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP