Một oxit lưu huỳnh trong đó có thành...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Một oxit lưu huỳnh trong đó có thà...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Một oxit lưu huỳnh trong đó có thành phần gồm 2 phần khối lượng nguyên tố S và 3 phần khối lượng nguyên tố O (mS/mO=2/3). Xác định công thức lưu huỳnh đó.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo đề bài ta có

vậy công thức hóa học của oxit lưu huỳnh : so2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP