Có 100g khí sunfurơ SO2 và 100g khí...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Có 100g khí sunfurơ (SO2 ) và 100...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Có 100g khí sunfurơ (SO2 ) và 100g khí oxi, cả 2 khí này đều ở 20oC và 1 atm. Biết rằng nếu thể tích mol khí ở điều kiện này là 24 lít. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì thể tích hỗn hợp thu được là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

thể tích hỗn hợp khí sau khi trộn là:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP