Phản ứng hóa học xảy ra khi đèn...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Phản ứng hóa học xảy ra khi đèn cồ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Phản ứng hóa học xảy ra khi đèn cồn cháy (đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là:

Rượu etylic C2H5OH +oxi −to→ khí cacbonic (CO2) +nước

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.

c) Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.

d) Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở đktc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP