Khối lượng và thể tích khí đktc của:...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Khối lượng và thể tích khí (đktc) ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Khối lượng và thể tích khí (đktc) của: 2 mol H2; 1,5 mol O2; 1,15 mol CO2; 1,15 mol CH4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mh2 = nh2.mh2 = 2.2 = 4(g) → vh2 = nh2.22,4 = 2.22,4 = 44,8(l)

mo2 = no2.mo2 = 1,5.32 = 48(g) → vo2 = no2.22,4 = 1,5.22,4 = 33,6(l)

mco2 = nco2.mco2 = 1,15.44 = 50,6(g) → vco2 = nco2.22,4 = 1,15.22,4 = 25,76(l)

mch4 = nch4.mch4 = 1,15.16 = 18,4(g) → vch4 = nch4.22,4 = 1,15.22,4 = 25,76(l)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP