hai nguyên tử khác nhau muốn có cùng...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử hai nguyên tử khác nhau, muốn có...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu hóa học phải có tính chất:

A. cùng số elctron trong nhân

B. cùng số nowtron trong nhân

C. cùng số proton trong nhân

D. cùng khối lượng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP