Theo hóa trị của sắt trong Fe2O3 hãy...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Theo hóa trị của sắt trong Fe2O3, ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Theo hóa trị của sắt trong Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học đúng của hợp chất gồm Fe liên kết với nhóm nguyên tử SO4(II).

A. Fe2(SO4)3

B. FeSO4

C. Fe3(SO4)2

D. Fe2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

+) Từ Fe2O3 → Fe có hóa trị III.

+) Fex(SO4)y. Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có:

III.x = II.y → x/y=II/III=2/3

→ CTHH: Fe2(SO4)3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP