Phương pháp chứng cất được dung để tách...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Phương pháp chứng cất được dung để tách mộ...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Phương pháp chứng cất được dung để tách một hỗn hợp gồm:

A. nước với muối ăn

B. nước với rượu

C. cát với đường

D. bột sắt với lưu huỳnh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

Phương pháp chưng cất dung để tách hai chất lỏng ra khỏi nhau (nhiệt độ sôi khác nhau nhiều)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP