Từ công thức hóa học K2CO3 cho biết...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Từ công thức hóa học K2CO3 cho b...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Từ công thức hóa học K2CO3 cho biết ý nào đúng?

Hợp chất trên do 3 đơn chất K, C, O tạo nên.

Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo nên.

Hợp chất trên có phân tử khối 138 đvC (K=39, c=12, O=16).

Hơp chất trên là hỗn hợp 3 chất kali, cacbon, oxi.

A. 1, 2, 3

B. 2, 3, 4

C. 1, 4

D. 2, 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP