Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử nhiều gấp 2 lần số nguyên tử có trong 8 gam lưu huỳnh?

A. 29 gam

B. 28 gam

C. 28,5 gam

D. 56 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

chọn B

Ta có: nS = 8/32 = 0,25 (mol)

Số nguyên tử Fe = 2 x số nguyên tử S

ó nFe = 2 x nS = 2 x 0,25 = 0,5 (mol)

MFe = 0,5 x 56 = 28 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP