Công thức hóa học nào sau đây viết...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Công thức hóa học nào sau đây vi...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Công thức hóa học nào sau đây viết đúng?

A. NaO2

B. CO3

C. AgO

D. Al2O3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc hóa trị để suy ra công thức đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP