Hai chất khí khác nhau có cùng 1...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Hai chất khí khác nhau có cùng 1 mol, được...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Hai chất khí khác nhau có cùng 1 mol, được đo ở cùng điều kiên nhiệt độ và áp suất như nhau thì thể tích của hai chất khí này như thế nào?

A. bằng nhau

B. bằng nhau và bằng 22,4 lít

C. khác nhau

D. không thể xác định được

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Hướng dẫn: Các khí khác nhau được ở cùng điều kiện về: nhiệt độ và áp suất thì có cùng số mol => thể tích bằng nhau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP