Công thức hóa học của một chất cho...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Công thức hóa học của một chất cho ta biết...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Công thức hóa học của một chất cho ta biết:

A. Phân tử khối của chất.

B. Các nguyên tố cấu tạo nên chất.

C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất.

D. Tất cả đều đúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP