Trong công thức hóa học nào dưới đây...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Trong công thức hóa học nào dưới...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Trong công thức hóa học nào dưới đây sắt có hóa trị III?

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe3O4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP