Chọn những từ hoặc cụm từ thích hợp...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Chọn những từ hoặc cụm từ thích hợp điền v...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Chọn những từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

_____ là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là _____, còn _____ mới sinh ra gọi là _____. Trong úa trình phản ứng, lượng chất _____ giảm dần, còn lượng chất_____ tang dần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng, còn chất mới sinh ra gọi là sản phẩm. Trong quá trinh phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, còn lượng chất sản phẩm tang dần.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP