Hòa tan hoàn toàn 6 5 gam kẽm...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm vào ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm vào dung dịch axit clohidric HCl có chứa 7,3 gam HCl (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch muối kẽm clorua và 0,2 gam khí hidro.

Lập công thức hóa học của muối kẽm clorua. Biết kẽm clorua do hai nguyên tố là Zn và Cl tạo ra.

Tính khối lượng muối kẽm clorua tạo thành.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Lập công thức hóa học của muối kẽm clorua: ZnCl2

b) Khối lượng muối ZnCl2 = 6,5 + 7,3 – 0,2 = 13,6 (gam)

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Ko có y c à

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP