Tính khối lượng của: 0 15 mol CuSO4...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Tính khối lượng của: 0,15 mol CuSO...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Tính khối lượng của:

0,15 mol CuSO4 (Cho Cu=64, S=32, O=16)

5,6 lít khí CO2 (đktc) (Cho C=12, O=16)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Khối lượng của CuSO4: m = n.M = 0,15.160 = 24 (gam)

b) Số mol CO2: n =V/22,4= 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Khối lượng của CO2: m = n.M = 0,25.44 = 11 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP