Ở cùng một điều kiện về nhiệt độ...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Ở cùng một điều kiện về nhiệt độ v...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Ở cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, số mol bất kì chất khí nào cũng có thể tích:

A. bằng nhau

B. 22 lít

C. 22,4 lít

D. 24 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

Hướng dẫn: +) FeO : a x 1 = II x 1 → a = II (loại)

+) Fe2O3 : b x 2 = II x 3 → b = III (nhận)

+) Fe3O4 : c x 3 = II x 4 → c = 8/3 (loại)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP