Dãy nguyên tố hóa học nào dưới đây...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Dãy nguyên tố hóa học nào dưới đ...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Dãy nguyên tố hóa học nào dưới đây đều là kim loại?

A. Fe, Cu, Al

B. Fe, S, Cu

C. Fe, C, Al

D. Fe, Cu, H

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP