Trong công thức hóa học của hidro sunfat...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Trong công thức hóa học của hidr...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Trong công thức hóa học của hidro sunfat H2S và khí sunfurơ SO2, hóa trị của lưu huỳnh lần lượt là:

A. I và II

B. II và IV

C. IV và II

D. đều là II

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

Hướng dẫn: +) Trong H2S: I x 2 = a x 1 → a = II

+) SO2: b x 1 = II x 2 → b = IV

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP