Áp dụng công thức tính tỉ khối hãy...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Áp dụng công thức tính tỉ khối, ...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Áp dụng công thức tính tỉ khối, hãy tính:

Tỉ khối của khí oxi (O2) đối với khí hidro (H2).

Khối lượng mol khí A có tỉ khối đối với không khí là 2,207.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Áp dụng công thức tính tỉ khối, hãy tính:

Tỉ khối của khí oxi (O2) đối với khí hidro (H2):

do2/H2= MO2/MH2 ) = 32/2=16

Khối lượng ,ol khí A có tit khối với không khí là 2,207:

dA/kk = MA/29 → MA = d.29 = 2,207.29 = 64 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP