Chọn hệ số thích hợp để cân bằng...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng háo học sau:

Na + Cl2 −to→ NaCl

SO2 + O2 −to→ SO3

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Al(OH)3 −to→ Al2O3 + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cân bằng các phản ứng hóa học:

2Na + Cl2 −to→ 2NaCl

2SO2 + O2 −to→ 2SO3

Fe + HCl → FeCl2 + H2

2Al(OH)3 −to→ Al2O3 + 3H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP