Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lít khí oxi và 2,24 lít khí cacbon đioxit ở đktc. Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là:

A. 0,25

B. 0,5

C. 0,15

D. 0,20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Hướng dẫn: nO2= 1,12/22,4 = 0,05 (mol)

nCO2= 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

nhhX = nO2+ nCO2= 0,05 + 0,1 = 0,15 (mol)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP