Khối lượng của 0 5 mol Mg và...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Khối lượng của 0,5 mol Mg và 0,3 m...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Khối lượng của 0,5 mol Mg và 0,3 mol CO2 tương ứng là:

A. 10 gam Mg; 12 gam CO2

B. 13 gam Mg; 15 gam CO2

C. 12 gam Mg; 13,2 gam CO2

D. 14 gam Mg; 14,5 gam CO2

(Cho Mg = 24; O = 16; C = 12).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Hướng dẫn: +) mMg = 0,5.24 = 12 (gam)

+) mCO2= 0,3.44 = 13,2 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP