Đốt cháy hoàn toàn 12 8 gam đồng...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam đồng (...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:

A. 6,4 gam

B. 4,8 gam

C. 3,2 gam

D. 1,67 gam

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Hướng dẫn: Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

mCu+ mO2= mCuO→ mO2= mCuO- mCu= 16 – 12,8 = 3,2 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP