Thể tích hỗn hợp khí gồm 0 5...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Thể tích hỗn hợp khí gồm 0,5 mol C...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Thể tích hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2 và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 4,48 lít

D. 15,68 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Hướng dẫn: Vhh = (0,5+0,2) x 22,4 = 15,68 (lít)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP