Viết phương trình hóa học của phản ứng...

Chương 4: Oxi - Không Khí Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3 hợp chất, thí dụ như:

• Khí ga (butan C4H10) sinh ra khí cacbonic và nước.

• Khí ammoniac (NH3) sinh ra khí nito và nước.

• Khí hidro sunfua (H2S) sinh ra khí sunfuaro và nước.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP