Phát biểu nào sau đây đúng? A Oxi...

Chương 4: Oxi - Không Khí Phát biểu nào sau đây đúng? A. Oxi là chất...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP