Tính thể tích khí oxi và thể tích...

Chương 4: Oxi - Không Khí Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy:

a) 1mol cacbon; b) 1,5mol photpho

Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Phương trình phản ứng khi đốt cháy cacbon:

VO2 = nO2.22,4 = 1.22,4 = 22,4(l)

→ Vkk = 5VO2 = 5.22,4 = 112(l)

b) Phương trình hóa học khi đốt cháy photpho:

Thể tích của oxi cần: VO2 = nO2.22,4 = 1,875.22,4 = 42(l)

Thể tích của không khí cần dùng là: Vkk = 5VO2 = 5.42=210(l)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP