a Cần bao nhiêu gam oxi để đốt...

Chương 4: Oxi - Không Khí a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn t...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon? 5mol lưu huỳnh?

b) Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 3,2g lưu huỳnh trong 1,12 lit oxi (đktc). Vậy theo em lưu huỳnh cháy hết hay còn dư?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a,

Số mol O2:

Khối lượng O2:

mO2 = nO2.MO2 = 5.32 = 160(g)

Số mol O2:

Khối lượng O2:

mO2 = nO2.MO2 = 5.32 = 160(g)

b,

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP