Trong 3 bình giống hệt nhau và có...

Chương 4: Oxi - Không Khí Trong 3 bình giống hệt nhau và có chứa thể ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Trong 3 bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình: bình 1 một cục than đang cháy, bình 2 hai cục than đang cháy, bình 3 ba cục than đang cháy ( các cục than có kích thước như nhau).

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong phòng thí nghiệm?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong ba hình trên thì cục than ở bình 1 cháy lâu hơn cục than ở bình 2 và cục than ở bình 2 cháy lâu hơn ở bình 3.

Vì lượng oxi trong 3 bình là như nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP