Hãy cho biết 1 5 1024 phân tử...

Chương 4: Oxi - Không Khí Hãy cho biết 1,5.1024 phân tử oxi: a) Là b...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Hãy cho biết 1,5.1024 phân tử oxi:

a) Là bao nhiêu mol phân tử oxi?

b) Có khối lượng là bao nhiêu gam?

c) Có thể tích là bao nhiêu lit ( đktc)?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Số mol phân tử oxi:

b)Khối lượng của 1,5.1024 phân tử oxi:

mO2 = nO2.MO2 = 2,5.32 = 80(g)

c) Thể tích là: VO2 = nO2.22,4 = 2,5.22,4 = 56(l)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP