a Trong 16 g khí oxi có bao...

Chương 4: Oxi - Không Khí a) Trong 16(g) khí oxi có bao nhiêu mol ngu...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

a) Trong 16(g) khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và bao nhiêu mol phân tử oxi?

b) Tính tỉ khối của oxi với nito, với không khí.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Trong 16g khí oxi có 1 mol nguyên tử oxi và 0,5 mol phân tử oxi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP