Trong các công thức hóa học sau Công...

Chương 4: Oxi - Không Khí Trong các công thức hóa học sau. Công thức ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Trong các công thức hóa học sau. Công thức nào là công thức của oxi: SO2, CH4O, CO2, NaOH, P2O5, Fe3O4, Al2O3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các công thức oxit: SO2, CO2, P2O5, Fe3O4, Al2O3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP