Cho các phát biểu sau: a Dung dịch...

Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng với...

0
Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng với Cu(OH)2/OH– tạo hợp chất màu xanh.
(b) Ở điều kiện thường, etyl axetat là chất lỏng, dễ tan trong nước
(c) Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.
(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được tripanmitin.
(e) Fructozơ là đồng phân của glucozơ.
(f) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
Số phát biểu đúng là
3. 4. 5. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP