Cho các phát biểu sau: 1 Hiđro hóa...

Cho các phát biểu sau:(1) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được axit g...

0
Cho các phát biểu sau:(1) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được axit gluconic.(2) Phản ứng thủy phân xenlulozơ có thể dùng xúc tác axit hoặc bazơ.(3) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.(4) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đậm đặc.(5) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.Số phát biểu đúng là
3.1.4. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP