Phát biểu nào sau đây đúng?...

Phát biểu nào sau đây đúng?

0
Phát biểu nào sau đây đúng?
Xenlulozơ có mạch phân nhánh.Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3.Saccarozơ làm mất màu nước Br2. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Xenlulozơ có mạch phân nhánh.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP