Hai chất nào sau đây đều có khả...

Hai chất nào sau đây đều có khả năng phản ứng với dung dịch NaOH loãng?

0
Hai chất nào sau đây đều có khả năng phản ứng với dung dịch NaOH loãng?
CH3NH3Cl và CH3NH2.CH3NH3Cl và H2NCH2COONa.CH3NH2 và H2NCH2COOH. ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CH3NH3Cl và CH3NH2.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP