Cho các phát biểu sau: a Ở nhiệt...

Cho các phát biểu sau:(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong d...

0
Cho các phát biểu sau:(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch etylenglicol.(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.(e) Ở nhiệt độ thường CH3CHO phản ứng với dung dịch Br2 trong CCl4Số phát biểu đúng là
4.3.1.2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
A
4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP