C3H7O2N + NaOH → X + CH3OH CTCT...

C3H7O2N + NaOH → (X) + CH3OH. CTCT của X là

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
B
CH3COONH4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP