Phát biểu nào sau đây không đúng?...

Phát biểu nào sau đây không đúng?

0
Phát biểu nào sau đây không đúng?
Saccarozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo kết tủa Ag.Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.Khi thuỷ phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
A
Saccarozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo kết tủa Ag.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP